Het uurtarief van Kinderopvang Ikke is met ingang van 1 januari 2022 € 8,76 per uur. Tevens is het mogelijk vervroegde en verlengde opvang af te nemen. Het tarief hiervoor bedraagt € 5,00 per half uur.

Facturering vindt uiterlijk plaats rond de 29e in de voorafgaande maand. Tevens vindt dan ook betaling middels automatisch incasso plaats. Extra opvang wordt apart gefactureerd. Voor extra opvang betaalt u het uurtarief voor de tijd die er opvang afgenomen wordt.