Onze locaties zijn geopend om 7:30u. Vanaf dat moment tot 9:00u kunt u uw kind naar de opvang brengen en indien nodig bijpraten met de aanwezige leidsters. Als u uw kind een keer later wilt brengen of eerder wilt ophalen dan de reguliere tijden, is dat natuurlijk mogelijk. U wordt wel verzocht van tevoren te bellen, zodat leidsters hier rekening mee kunnen houden.

Vanaf 16:00u tot 18:00u kunt u uw kind weer komen halen. Naast een mondeling verslag van de leidsters, kunt u het dagblad en kijk/luisterpapier lezen en de foto’s en/of filmpjes bekijken. Zo krijgt u een compleet beeld van het verloop van die dag bij Ikke.

Wilt u uw kind een keer later brengen of eerder ophalen dan reguliere tijden, dan is dat natuurlijk mogelijk. U wordt wel verzocht van tevoren te bellen, zodat de leidsters hier rekening mee kunnen houden en de rust op de groep zo min mogelijk verstoord wordt.

Indien gewenst kunt u dagen ruilen (met uitzondering van ziektedagen van uw kind) mits er plaats is, de nieuwe dag binnen twee weken valt en u deze op tijd heeft aangevraagd.
Tevens is het mogelijk om van 7:00u tot 7:30u en 18:00u tot 18:30u, tegen een vergoeding van €5,00 per half uur, vervroegde of verlate opvang af te nemen.

Wij zijn in 2022 gesloten op:

  • Pasen: Tweede Paasdag - Maandag 18 april
  • Koningsdag: Woensdag 27 april
  • Hemelvaartsdag - Donderdag 26 mei
  • Pinksteren: Tweede pinksterdag - Maandag 6 juni
  • Vierdaagse intocht: vrijdag 22 juli
  • Kerstsluiting: maandag 26 t/m vrijdag 30 december