Bij iedere kinderopvang mogen ouders meepraten over het wel en wee van hun kinderen. Deze bevoegdheid is gebaseerd op de Wet Kinderopvang. De leden van de oudercommissie worden uit en door ouders gekozen. De oudercommissie adviseert de directie van Kinderopvang Ikke gevraagd en ongevraagd over uiteenlopende onderwerpen. Locaties De Beuken en De Zonnebloem hebben een oudercommissie samengesteld uit ouders van zowel Kinderopvang Ikke als De Groene BSO. Vierjaarlijks komen deze ouders bijeen voor een oudercommissie overleg. De notulen kunnen door ouders worden ingezien in een fysieke map die op locatie aanwezig is. Tevens ontvangt u deze indien gewenst per mail.

De oudercommissie adviseert de directie o.a. over de volgende onderwerpen:

  • Pedagogisch beleid
  • Voedsel
  • Ziektebeleid
  • Prijs van de kinderopvang

Daarnaast brengt de oudercommissie een nieuwsbrief uit met leuke wetenswaardigheden en nieuwtjes. Het voornaamste doel van de oudercommissie is:

De belangen van kinderen en ouders van Ikke zo goed mogelijk behartigen en vertegenwoordigen. 

Klik op de locatie om te zien wie momenteel de betreffende locatie vertegenwoordigd. Hier vindt u tevens de contactgegevens.