Alvorens u een inschrijving plaatst is het vanzelfsprekend mogelijk eerst bij de coördinator te vragen naar de eventuele plaatsingsmogelijkheden. Dit kan via het contactformulier, telefonisch of per mail. Om uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden, vinden wij het prettig als u de gewenste opvangdagen en ingangsdatum benoemt. U kunt uw kind inschrijven bij onze kinderopvang middels ons digitale inschrijfformulier. Deze is per mail op te vragen bij de betreffende coördinator van de locatie. Wanneer deze geretourneerd is, is de inschrijving voltooid en wordt uw kind op de plaatsing- of wachtlijst geplaatst

Een kijkje nemen          

Vanzelfsprekend is het mogelijk, voordat u uw kind daadwerkelijk inschrijft, een kijkje te komen nemen bij onze verschillende locaties. Hiervoor neemt u eveneens contact op met de betreffende coördinator van de gewenste locatie. Op dit moment kunt u zowel kennis maken met de ruimte als met de medewerkers.

Wenperiode

Wij bieden de mogelijkheid om kinderen van tevoren één of twee keer kosteloos te laten wennen. Bij voorkeur gebeurt dit op een dag dat er opvang nodig is, zodat uw kind direct de groep en medewerkers leert kennen en met het ritme van de dag mee gaat. 

Plaatsingsprocedure

  • Er is een minimum van twee dagdelen (1 dag) per week, 50 weken per jaar. Om een goede hechtingsband te ontwikkelen vinden wij het van belang dat het kind en de medewerker elkaar minimaal één dag per week zien.
  • Bij onderbezette dagdelen krijgen verzoeken voor een hele dag opvang voorrang.
  • Plaatsing van tweede en meerdere kinderen heeft voorrang boven wisseling van dagen

Samenwerking met scholen

Kinderopvang Ikke en De Groene BSO werken, in het kader van Brede Schoolontwikkeling, samen met de omliggende scholen, waaronder De Lanteerne en De Zonnewende.