Onze locaties zijn geopend om 7:30u. Vanaf dat moment tot 9:00u kunt u uw kind naar de opvang brengen en indien nodig bijpraten met de aanwezige leidsters. Als u uw kind een keer later wilt brengen of eerder wilt ophalen dan de reguliere tijden, is dat natuurlijk mogelijk. U wordt wel verzocht van tevoren te bellen, zodat leidsters hier rekening mee kunnen houden.

Vanaf 16:00u tot 18:00u kunt u uw kind weer komen halen. Naast een mondeling verslag van de leidsters, kunt u het dagblad en kijk/luisterpapier lezen en de foto’s en/of filmpjes bekijken. Zo krijgt u een compleet beeld van het verloop van die dag bij Ikke.

Wilt u uw kind een keer later brengen of eerder ophalen dan reguliere tijden, dan is dat natuurlijk mogelijk. U wordt wel verzocht van tevoren te bellen, zodat de leidsters hier rekening mee kunnen houden en de rust op de groep zo min mogelijk verstoord wordt.

Indien gewenst kunt u dagen ruilen (met uitzondering van ziektedagen van uw kind) mits er plaats is, de nieuwe dag binnen twee weken valt en u deze op tijd heeft aangevraagd.
Tevens is het mogelijk om van 7:00u tot 7:30u en 18:00u tot 18:30u, tegen een vergoeding van €5,00 per half uur, vervroegde of verlate opvang af te nemen.

 Wij zijn gesloten op:

  • Paasmaandag | Maandag 17 April 
  • Koningsdag | Donderdag 27 April 
  • Hemelvaart | Donderdag 25 Mei 
  • Pinkstermaandag | Maandag 5 Juni 
  • Vierdaagse intocht | Vrijdag 21 juli
  • Kerstsluiting | 25 December t/m 2 januari 2018