U kunt uw kind digitaal aanmelden via dit online aanmeldingsformulier. Let op: Dit is geen volledige en voltooide inschrijving. Na het invullen van het online aanmeldingsformulier, wordt er contact met u opgenomen over de plaatsingsmogelijkheden. 

Uw kind volledig inschrijven bij onze kinderopvang gebeurd via ons digitale inschrijfformulier. Deze kunt u opvragen bij de betreffende coördinator van de locatie, via het contactformulier. Wanneer deze geretourneerd is, is de inschrijving voltooid en wordt uw kind op de plaatsing- of wachtlijst geplaatst.

Een kijkje nemen          

Vanzelfsprekend is het mogelijk, voordat u uw kind aanmeldt of inschrijft, een kijkje te komen nemen bij onze verschillende locaties. Hiervoor neemt u eveneens contact op met de betreffende coördinator van de gewenste locatie. Op dit moment kunt u zowel kennis maken met de ruimte als met de medewerkers.

Wenperiode

Wij bieden de mogelijkheid om kinderen van tevoren één of twee keer kosteloos te laten wennen. Bij voorkeur gebeurt dit op een dag dat er opvang nodig is, zodat uw kind direct de groep en medewerkers leert kennen. 

Plaatsingsprocedure

  • Er is een minimum van twee dagdelen (1 dag) per week, 50 weken per jaar. Om een goede hechtingsband te ontwikkelen vinden wij het van belang dat het kind en de medewerker elkaar minimaal één dag per week zien.
  • Bij onderbezette dagdelen krijgen verzoeken voor een hele dag opvang voorrang.
  • Plaatsing van tweede en meerdere kinderen heeft voorrang boven wisseling van dagen

Samenwerking met scholen

Kinderopvang Ikke en De Groene BSO werken, in het kader van Brede Schoolontwikkeling, samen met de omliggende scholen, waaronder De Lanteerne en De Zonnewende.